ENERGIEK DORDT: Onze transitievisie in de praktijk

De Transitie van FC Dordrecht.

Eerste update: December 2022. Jaar 1 van 5.

Klik HIER voor een gedetailleerde inhoudsopgave

1. Inleiding

Fundamenteel Betaald Voetbal Organisatie veranderingstraject

FC Dordrecht investeert in een fundamenteel Betaald Voetbal Organisatie veranderingstraject voor vijf jaar om gezond en waardevoller te worden, voor de stad en de regio. Sportief, maatschappelijk en economisch. Door gezond en waardevoller te worden is er de overtuiging dat ook de sportieve waarde, o.a. de prestaties op het veld, daardoor duurzaam worden verbeterd. In 2025-2026 wil FC Dordrecht door deze transitie in de top-6 eindigen van de Keuken Kampioen Divisie.

Belangrijke vragen waar FC Dordrecht oplossingen voor moet vinden:

 1. Hoe zorgen wij voor een financieel gezonde bedrijfsvoering? *
 2. Hoe verbeteren wij ons imago?
 3. Hoe kunnen wij onze sportieve prestaties structureel verbeteren?
 4. Hoe kunnen wij met beperkte bezetting noodzakelijke verandering realiseren? *
 5. Hoe ontwikkelen wij traditionele sponsoring naar partnerships? * 
 6. Hoe kunnen wij MVO in de bedrijfsvoering integreren? **

* Eerste Divisie breed. (Strategische richtlijn eerste divisie september 2019)

** Bedrijfstak Betaald Voetbal breed. (Online Betaald Voetbal Kenniscongres 2020)

Een zoektocht met visie en kompas.

FC Dordrecht heeft gekozen voor de transitievisie (7 inzichten, 42 vragen) van De Waard€volle Club en de transitie ook door DWC te laten begeleiden. Met de vraag en opdracht van FC Dordrecht, direct na het realiseren van de nieuwe kennis met het transitieboekje (februari 2021 – juni 2021), was het een mooie kans om die visie weer in de praktijk te gaan brengen.

Er is geen recept of blauwdruk voor een transitie (Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid) van een Betaald Voetbal Organisatie. Met de transitievisie in de hand is het een zoektocht, een reis en in elke club loopt dit weer anders. Je hebt wel een kompas voor die zoektocht. Die beschrijven we op deze pagina op een praktisch manier.

Kennis delen en verzamelen

Door in actie te komen, samen te zoeken, leren en experimenteren creëren wij daardoor weer nieuwe kennis, inzichten, praktijkvoorbeelden en (nieuwe) relaties. Die kennis delen wij op deze pagina.

Impact vergroten.

FC Dordrecht wil gezond en waardevoller worden en daardoor de sportieve prestaties duurzaam verbeteren, door de impact te vergroten van het Betaald Voetbal in Dordrecht en Drechtsteden. (PWC 2020 – WAT de impact is in Nederland op het gebied van verbinding, welzijn, economie, educatie en duurzaamheid)

De transitievisie van de Waard€volle Club gaat over HOE je die impact kunt vergroten. Regionaal én landelijk. Wij beschrijven daarin nu een aantal fases die we in de praktijk hebben doorlopen.

2. Het creëren van een breedgedragen visie en meerjarenplan.

Juli 2021 – November 2021

Tijd en ruimte maken.

De vraagstukken en uitdagingen waar FC Dordrecht voor staat zijn groot. Daar is een visie en meerjarenplan voor nodig die richting geeft aan dagelijkse keuzes die we wel of niet maken. Wij hebben de tijd en ruimte genomen om in ongeveer 5 maanden deze te ontwikkelen. Samen met vele andere mensen.

In gesprek met mensen binnen en buiten het stadion.

Een fundamenteel uitgangspunt binnen de gekozen transitievisie is dat het bestaansrecht van een club wordt bepaald door de omgeving. De stad en de regio waar de club ooit geboren is. Waar mensen zich destijds al gingen verenigen rondom en door een leuke en populaire sport.

Vanaf juli 2021 hebben we daarom veel gesprekken gevoerd met supporters en sponsoren, medewerkers, de MVO stichting, directie en RVC, bedrijven, overheid, onderwijs, cultuur, maatschappelijke organisaties, gezondheidszorg en verenigingen. Over het bestaansrecht van FC Dordrecht, wat de waarde is en zou moeten zijn van een Betaald Voetbal Club in Dordrecht en Drechtsteden. Op en buiten het veld. Nu en in de toekomst.

Waarde creëer je met en voor anderen.

De stad Dordrecht en de regio Drechtsteden hebben een aantal gezamenlijke opgaven op het gebied van bouwen en wonen, bereikbaarheid en mobiliteit, werken en economie, vitaliteit en de energietransitie. Opgaven die alleen door samenwerking kunnen worden gerealiseerd. Wat kan en zou een Betaald Voetbal Club (BVC) ook kunnen bijdrage aan deze gezamenlijke opgaven in de stad en de regio? Wat betekenen wij voor onze stad en onze regio? In het stadion én de dertien dagen tussen twee thuiswedstrijden?

Zelfreflectie en verantwoordelijkheid tonen.

Tijdens die gesprekken hebben we ons kwetsbaar opgesteld, sterk gereflecteerd op de laatste jaren, de grote vraagstukken gedeeld, gevoel van verantwoordelijkheid en urgentie getoond. We hebben laten zien dat het menens is en dat de club daarom ook investeert om waardevoller te willen worden.

Ook hebben we inzicht gegeven in de gekozen transitievisie en het ontstaan daarvan (legitimatie), transparant geweest ook over de financiële status van het Nederlands betaald voetbal en de fundamentele vragen die er lagen voor corona. Het onderzoek van PWC 2020 over de impact van het betaald voetbal in Nederland hebben we ook gedeeld i.r.t. hoe we dit voor Dordrecht en Drechtsteden willen vergroten. De impact in het onderzoek is namelijk landelijk geduid, maar is nogal verschillend in bepaalde steden en regio’s. We hebben het transitieboekje in die fase aan iedereen cadeau gegeven.

Inspirerende voorbeelden

We hebben ook inspirerende voorbeelden laten zien van clubs zoals SC Heerenveen in eind jaren 90 en begin 2000, PSV in relatie tot het ecosysteem in Brainport, Freiburg en Forest Green Rovers.

Bekijk HIER de site van Brainport Eindhoven en de rol van PSV

Op zoek naar de onderscheidende (eigen) kracht. Toegevoegde waarde.

Binnen de transitievisie zien we een Betaald Voetbal Organisatie als een Club, een ‘community’ / netwerk die onderdeel is van een ecosysteem. Door in gesprek te gaan met mensen en organisaties over de waarde van een BVC en wat die zou kunnen (moeten) zijn voor de gezamenlijke opgaven in de stad en de regio, kom je uiteindelijk ook bij de kern uit van wat een club in essentie is, waarom het bestaat en wat dus de grote (eigen) onderscheidende kracht is: 

Verenigen, verbinden.

Verbindende kracht van een populair netwerk van 8,2 miljoen liefhebbers

FC Dordrecht is de enige Betaald Voetbal Club (BVC) in Dordrecht en Drechtsteden. Een stad met 130.000 inwoners en 300.000 in de regio met een historie en gezamenlijke opgaven, vandaag en morgen. Deze opgaven vragen samenwerking. In grote steden ‘organiseert’ men die samenwerking in wat men ‘Triple Helix’ noemt: een samenwerking op bestuurlijk niveau tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven.

FC Dordrecht is 1 van de 34 BVC’s in Nederland en daarmee onderdeel van een populair netwerk van 8,2 miljoen voetballiefhebbers (PWC 2020). De unieke bijdrage die FC Dordrecht kan leveren voor samenwerking aan de gezamenlijke opgaven in de stad en de regio is de verbindende kracht van het betaald voetbal als populair sociaal netwerk.

Inmiddels zijn we ook een medespeler als Betaald Voetbal Club in Drechtsteden. (Zie verder op deze pagina) In dat kader een interessant artikel over Voorbij de Triple Helix. Bron Drift for transition.

Om de verbindingskracht van het betaald voetbal in te kunnen zetten is o.a. een goed imago nodig, verbindend en authentiek leiderschap, toekomst visie en plan, omgevingsvertrouwen, integriteit en het creëren van een collectieve ambitie op basis van positieve maatschappelijke waarden. Een collectieve ambitie die je niet ‘binnen het stadion ophangt’ en vanuit marketing opmaakt, maar juist samen met verschillende mensen van binnen en buiten het stadion creëert en (eerst) uitdraagt in en boven de stad en vervolgens de regio.

Een collectieve ambitie waar mensen trots op zijn, bij willen horen en een bijdragen aan willen leveren.

Samen een collectieve ambitie creëren.

Om de verbindende kracht van het Betaald Voetbal in te zetten voor de samenwerking van gezamenlijke opgaven, hebben wij samen een collectieve ambitie gecreëerd op basis van twee betekenisvolle thema’s , energietransitie en vitaliteit:

‘Samen nieuwe energie creëren in Dordrecht en Drechtsteden’, Energiek Dordt.

TIP 1 : Maatschappelijke waarde in bedrijfsvoering integreren met een collectieve ambitie.

Bijna alle clubs ‘organiseren’ maatschappelijke waarde in MVO stichtingen, foundations. Vaak gericht op een bijdrage leveren aan mensen die een steuntje in de rug nodig hebben.

Met een collectieve ambitie waarin je maatschappelijke waarden integreert zoals bijvoorbeeld energietransitie en vitaliteit, creëer je krachtige voorwaarden om samenwerking te faciliteren. En dat is exact waarom een club (vereniging) is ontstaan (terug naar de bedoeling: verenigen) én waar in deze tijd en de toekomst de unieke bijdrage kan liggen van een club voor de stad en de regio. (Land en de wereld).

De complexe uitdagingen in de wereld, vragen samenwerking voor gezamenlijke opgaven. In grote steden ‘organiseert’ men dat in wat men ‘Triple Helix’ noemt: een samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven. (Voorbij de Triple Helix. Bron Drift for transition) Een BVC is in haar kern al een samenwerkingsvorm rondom een populaire sport en sociaal netwerk van 8,2 miljoen liefhebbers.

De verbindende kracht van het voetbal als verantwoordelijkheid nemen en deze inzetten zorgt voor onderscheidende toegevoegde waarde. Oftewel sociale innovatie faciliteren als BVC.

Hierdoor ontstaan nieuwe ideeën, initiatieven, diensten, producten, partners en nieuwe verdienmodellen. Omdat je ‘mission driven’ samen gaat werken.

Een collectieve ambitie verbindt sportieve, maatschappelijke en economische waarden. Een MVO stichting van een BVC kan daarnaast toegevoegde waarde blijven leveren voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben.

Transparantie.

Het resultaat van deze input en groei van betrokkenen is vormgegeven in een breed gedragen toekomstvisie en meerjarenplan. Op 17 november 2021 hebben wij dit in Schouwburg Kunstmin samen met iedereen die daar een bijdrage aan heeft geleverd gepresenteerd. Aan de stad, de regio.

Ook hebben we daar pers bij uitgenodigd om de visie en plan hoe FC Dordrecht door samenwerking gezond en waardevoller wordt vast te leggen. (Zie een voorbeeld hieronder) Gedurende het traject hebben we ook regelmatig de regionale pers geïnformeerd over de transitievisie en ontwikkelingen van de transitie bij FC Dordrecht.

Het begin van een waardevolle(re) club.

Naast de realisatie van een breed gedragen visie en meerjarenplan hoe FC Dordrecht gezond en waardevoller wil zijn in 2026, is er door de manier van het tot stand komen daarvan een begin gemaakt van een waard€volle(re) club. Er waren namelijk ook al mensen uit het onderwijs, overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijven betrokken die ‘niet elke thuiswedstrijd in het stadion zitten’ maar zich wel betrokken voelde in de nieuwe koers.

Leiderschap en communicatie.

Om de fundamentele vraagstukken op te lossen (om als club gezond en waardevoller te worden) in het dynamische betaald voetbal, is leiderschap en goede communicatie van bestuurders gevraagd. Leiding geven aan een waardevolle BVC, het uitvoeren van een breed gedragen visie en meerjarenplan in een competitie van winnen en verliezen van volksport nummer 1, stelt hoge eisen aan het leiderschap van bestuurders.

Kunnen zij over en door een wedstrijdresultaat heen kijken? Kunnen zij zowel op emotioneel als rationeel niveau contact maken met zowel supporters, sponsoren, overheid, onderwijs en maatschappelijke organisaties? Kunnen zij mensen en organisaties blijven betrekken en verbinden? En wat dacht je van de manier en timing van communicatie in (social) media?

3. De club vergroten. ‘Verenigen’

Samen bouwen aan een ‘missiegedreven samenwerking’ tussen betaald voetbal, bedrijfsleven, onderwijs, gezondheidszorg, overheid en maatschappelijke organisaties.

Vanaf januari 2022.

‘Vriendjes en vriendinnetjes maken’ met bedrijven, overheid, onderwijs, maatschappelijke organisatie en gezondheidszorg. Relaties bouwen en samenwerkingen aangaan. Mensen en organisaties verenigen die energie krijgen om samen de collectieve ambitie te willen realiseren.

Laten zien dat het betaald voetbal meer wil betekenen en ook een bijdrage wil leveren aan gezamenlijke opgaven in de stad en de regio. Op het gebied van welzijn, klimaat, energietransitie, economie, wonen, werken en bereikbaarheid.

De vraagstukken waar Nederland voor staat zijn groot. We zullen het samen moeten doen. Het betaald voetbal kan met de verbindende kracht juist voor die samenwerking een betekenisvolle rol pakken en daardoor bijdragen.

FC Dordrecht heeft inmiddels al relaties en samenwerkingen gebouwd met de gemeente Dordrecht, Optisport Sportboulevard, bestuur van supportersvereniging, sponsors, (nieuwe) bedrijven, HBO Drechtsteden, Dordrecht Academy, Da Vinci College, Yuverta, Economic Development Board (Triple Helix), Smart Delta Drechtsteden (7 gemeenten), Programmaraad Energie Akkoord, maatschappelijke organisaties, wetenschap (Jan Rotmans, TU Delft, Pro League University België), bedrijven, KNVB, Pro League.

Dit vergroot ‘de club’ als netwerk met een enorm potentieel aan mensen, supporters, spelers, studenten, leraren, wetenschappers, ondernemers, medewerkers, burgers, directeuren, managers, ambtenaren, burgemeesters, wethouders,……..

HBO Drechtsteden heeft bijvoorbeeld +/- 900 studenten, Dordrecht Academy 150, (totaal 1000< HBO studenten), Da Vinci 8.000 MBO studenten in Drechtsteden, Yuverta 350 VMBO/MBO studenten, 100+ bedrijven/sponsoren, Smart Delta Drechtsteden 7 gemeenten, Programmaraad Energie Akkoord (39 organisaties/bedrijven), Economic Development Board (29 bestuurders), etc. etc. etc. Er is een potentieel van 300.000 mensen.

Dit creëert grote voorwaarden om samen problemen op te lossen, uitdagingen aan te gaan maar vooral ook om samen NIEUWE ideeën, initiatieven, diensten, producten, partners en verdienmodellen te creëren: Het faciliteren van sociale innovatie.

Onderweg ‘koplopers en verbinders’ zoeken. Het begin maken van een klein multidisciplinair transitieteam.

Onderweg ‘koplopers en verbinders’ zoeken, herkennen. Mensen met verbeeldingskracht, die zien wat wél kan of zou kunnen. ‘Wow, gaaf! Als we dat gaan doen en als dat eens zou lukken…..’. Mensen die openstaan voor verandering. Binnen en buiten de club. (Verandering komt meestal van buiten)

Het begin maken van een klein transitieteam. Multidisciplinair, een mix van mensen uit de club (medewerkers, vrijwilligers, supporters, sponsoren, spelers etc), bedrijfsleven, overheid, onderwijs, zorg en maatschappelijke organisaties. Een transitieteam van mensen die ‘de beweging’ verder kan brengen. Waar je de ontwikkeling mee kunt bespreken en die begrijpen dat het een zoektocht is.

TIP 2 : Geen marsroute maar een zoektocht.

Een transitie naar een waardevolle(re) club is geen marsroute maar een zoektocht. Bedwing de neiging tot een marsroute met piketpaaltjes. Het is een organische veranderstrategie.

Dit vraagt een langetermijnvisie en ruimte voor verrassingenintuïtie en creativiteit. Dit maakt het tot een spannende ontdekkingsreis. (Omarm de Chaos – Jan Rotmans)

We hebben gemerkt dat na de lancering van de breed gedragen visie en meerjarenplan er veel enthousiasme en betrokkenheid was, maar er nog iets nodig was om de ‘koplopers en verbinders’ echt aan boord te krijgen. Dat men écht ging meedoen door te investeren met kennis, kunde, mensen, relaties, netwerk en/of financieel.

TIP 3 : Geef de transitie een gezicht

Schets een toekomstperspectief voor mensen en probeer ze te laten inzien dat het leuker, waardevoller kan worden. De motivatie daarvoor kan alleen van binnenuit ontstaan op het moment dat mensen hun diepgewortelde angsten overwinnen en hun innerlijk kompas volgen. Dat vraagt verbindend leiderschap. (Omarm de Chaos – Jan Rotmans)

Bedenk iets ludieks om koplopers aan boord te krijgen.

Om die kopgroep te creëren hebben we een E-Boeing ontwikkeld. Een elektrisch virtueel vliegtuig om de reis, zoektocht te duiden naar 2025-2026. Een E-Boeing waar stoelen zichtbaar waren met voorin de koplopers en verbinders, met daarachter bouwers, slopers, kantelaars en volgers. Zij zijn allen nodig om een transitie succesvol vorm te geven, maar in die fase moest de kopgroep ontstaan. Een mix van mensen binnen en buiten de club.

TIP 4 : Neem niet iedereen in hetzelfde tempo mee.

Je kunt (Betaald Voetbal) organisaties grofweg in vier groepen verdelen:

 • 10% kan en wil veranderen
 • 25% wil maar kan niet veranderen
 • 25% kan maar wil niet veranderen
 • 10% kan noch wil veranderen
 • Een grote groep zijn de meestribbelaars: ze veinzen enthousiasme maar zetten in werkelijkheid de hakken in het zand. 

De kracht van verbeelding.

Met de E-Boeing hebben we de reis gevisualiseerd naar 2025-2026. Om de koplopers en verbinders te inspireren. Met onderstaand filmpje zijn we met hen naar 2025-2026 gevlogen en hun verbeeldingskracht ‘aangeboord’.

Onderweg een aantal clubs (virtueel) bezocht ter inspiratie waaronder Forest Green Rovers (positionering in maatschappij, duurzaamheid en vitaliteit), PSV (samenwerking in ecosysteem Brainport, Heracles Almelo (innovatieplatform).

Boardingpass.

Voorafgaande aan het gesprek / vliegreis naar de toekomst lieten we hen een reisbescheiden zien met een ‘echte’ boardingpass. We daagden hen uit dat zij de boardingpass zouden krijgen als we bij terugkomst in de realiteit (na 15 min) zij een nieuw idee, initiatief, dienst, product, partner en/of verdienmodellen zagen.

TIP 5 : Betrek daarna een grotere groep mensen die openstaat voor verandering maar nog niet goed weten hoe.

Verbreed zo het transitieteam en breid stap voor stap het aantal experimenten uit. Betrek pas op het laatst – als er geen weg meer terug is – de groep mensen die niet voor verandering openstaan. (Omarm de Chaos – Jan Rotmans)

Volgens Mathieu Weggeman, hoogleraar organisatiekunde i.h.b. innovatiemanagement moet je die laatste groep mensen niet lastig vallen met innovatie. (Bron podcast de innovatiewasstraat.)

Klik hieronder voor het gehele interview met interessante lessen over innovatie.
De belangrijkste reden waarom innovatie mislukt: management (Mathieu Weggeman, hoogleraar Organisatiekunde)

4. Een paar (van de vele) voorbeelden van nieuwe ideeën, initiatieven, diensten, producten, partners en nieuwe verdienmodellen die al zijn ontstaan door Energiek Dordt:

(1) Nieuwe waardevolle ontmoetingen. Die zijn dan weer een creatieve broedplaats om samen te werken, leren & innoveren, investeren en waard€ te creëren.

Energiek Dordt meets Formula Team TU Delft.

Kwartaalbijeenkomst in het stadion voor gezamenlijke opgaven. Verbinding met de stad en regio.

Boekpresentatie Omarm de Chaos. Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid.

TIP 6 : Leer van elkaar.

Steek je licht op bij anderen, begin met radicale experimenten en schaal vervolgens op. Er valt veel te leren, zeker van mislukte experimenten.

Neem verbinders en doorvertalers mee op tour. Zij hebben het vermogen om een succesvol voorbeeld te vertalen naar de eigen context en contexten met elkaar verbinden. (Omarm de Chaos – Jan Rotmans)

(2) Nieuwe, langdurige partnerships met bedrijven. Veel bedrijven verlengen het contract voor meerdere jaren.

Vertrouwen, commitment en commerciële groei.

Allereerst in gesprek met de trouwe sponsoren.

In het begin van fase 2 zijn we natuurlijk ook met de trouwe sponsoren van de club in gesprek gegaan. We hebben hen ook meegenomen op reis en samen op zoek gegaan naar wat we nog meer (met en) voor elkaar en anderen zouden kunnen betekenen.

Het is heel belangrijk om met hen eerst in gesprek te gaan, aangezien zij degenen zijn die vaak al jaren aan ‘hun club’ verbonden zijn en in goede en mindere tijden de club altijd zijn blijven sponsoren. (Steunen, helpen, supporten) Ook tijdens corona hebben sponsoren in het betaald voetbal nauwelijks gebruik kunnen maken van hun sponsorpakket.

Reden te meer om met hen in gesprek te gaan, te luisteren naar hoe het met hen en het bedrijf gaat, welke uitdagingen zijn hebben of voorzien en hoe zij naar de club kijken. En niet te vergeten, hen meenemen in het hoe, wat, waarom van het veranderingsproces van de club.

Traditioneel sponsormodel.

Tijdens die vele gesprekken is het gebleken dat een aantal sponsoren heel goed begrijpen dat het noodzakelijk is om met een breed gedragen visie en meerjarenplan te werken aan een duurzame toekomst, maar dat zij oké zijn met het traditionele sponsormodel. Zij willen graag tijdens thuiswedstrijden een leuke avond hebben en ‘hun club’ zien spelen en supporten. Zij zijn trots om hun club te sponsoren.

Noem hen ook geen partner of partnership. Zij vinden het waardevol om lid van de businessclub te zijn, een aantal business seats te nemen, goede hospitality, exposure via LED boarding, shirt- broek- en/of wedstrijdsponsor en een aantal businessclubevents per jaar bij te wonen.

Nieuwe behoeften van trouwe sponsoren, samen op zoek om meer voor elkaar te betekenen.

Het is ook gebleken dat veel trouwe bestaande sponsoren wél kritisch kijken naar ’traditionele sponsoring’. De snel veranderende wereld, de complexiteit en wat dat voor hun eigen bedrijf betekent zorgt voor een ander en nieuw beeld op traditionele sponsoring.

Zij zijn geïnspireerd geraakt door nieuwe (zakelijke i.c.m. maatschappelijke) kansen met Energiek Dordt. Als ‘missiegegeven’ samenwerking tussen het betaald voetbal, bedrijfsleven, onderwijs, overheid en maatschappelijke organisaties.

TIP 7 : Sta voldoende lang stil bij successen, hoe klein ook.

Veel veranderaars willen te snel gaan. Leer van interventies voor vervolgstappen, zoek medestanders van buiten en van binnen en deel de resultaten met anderen. (Omarm de Chaos – Jan Rotmans)

Voorbeelden van nieuwe meerjarige overeenkomsten.

Dit heeft geleid tot veel meerjarige overeenkomsten voor 4 en 5 jaar. Inclusief verlenging met de hoofdsponsor, de naamgever van het stadion als opleidingspartner en naamgever van de nieuwe opleiding voor de toekomst en nieuwe naamgever van het stadion.

Een paar voorbeelden:

Bekijk hier de inhoud van de samenwerking: https://fcdordrecht.nl/2022/03/11/partnership-fc-dordrecht-en-albert-heijn-van-der-poel-verlengt-tot-2026/

(3) Er is onderweg een nieuw ‘businessmodel’ ontwikkeld: Een waard€model op basis van samenwerking, innovatie, duurzaamheid en vitaliteit.

Kansen om nieuwe partners, bedrijven te verbinden die (nog) nooit met FC Dordrecht zijn verbonden.

Naast het traditionele sponsormodel hebben we een nieuw waard€model ontwikkeld. Op basis van samenwerking, innovatie, duurzaamheid en vitaliteit zijn er drie nieuwe partnerships ontwikkeld.

Dit geeft de mogelijkheid en kansen om met nieuwe bedrijven in gesprek te gaan die (nog) niet met een BVC of het Betaald Voetbal verbonden zijn, maar door het groeiend platform (missiegedreven samenwerking), de positieve energie en de vele nieuwe ideeën en realisaties die ontstaan wel nieuwsgierig en openstaan voor een gesprek.

Stap voor stap gaat men de (verbindende) kracht zien van zo’n samenwerking voor gezamenlijke opgaven. Verschillende bedrijven zijn betrokken geweest om de financiële waarde van elk partnership vast te stellen. In de partnerships is o.a. het volgende opgenomen:

Nieuwe inhoudelijke overeenkomsten.

 • Partner van Energiek Dordt. Actieve ‘member’ van een missiegedreven samenwerking tussen het betaald voetbal, bedrijfsleven, onderwijs, overheid en maatschappelijke organisaties. Dit betekent samen innoveren, investeren en waard€ creëren. Actief meedenken om oplossingen te vinden voor uitdagingen en bij te dragen aan de collectieve ambitie: Samen nieuwe energie creëren in Dordrecht en Drechtsteden. Idem om nieuwe ideeën, initiatieven, diensten, producten, partners en nieuwe verdienmodellen te creëren. Samen investeren met kennis, inzet van mensen, het netwerk en financiële middelen.
  • Praktijvoorbeeld: AMES verlengt de overeenkomst met 4 jaar. Met een activatie op het gebied van duurzame mobiliteit. Directie, marketing en commercie van AMES werken samen met medewerkers van de club concrete acties binnen Energiek Dordt. Zo ontstond het idee dat het gaaf zou zijn als we de eerste Klimaatneutrale wedstrijd in het Nederlands betaald voetbal kort na de lancering al als uitverkocht zouden kunnen communiceren. Zij waren de eerste die 500 kaarten kochten, waardoor een paar andere bedrijven binnen ‘no time’ de overige kaarten afnamen en de wedstrijd direct was uitverkocht.
  • Ook hebben wij n.a.v. hun vraag om de transitiekennis van Energiek Dordt eens te delen tijdens een ‘sales bijeenkomst’ met vele medewerkers. Kennisdeling heeft daardoor waarde.
  • Tijdens het event i.s.m. TU Delft hebben we AMES aangeboden om zichtbaar te zijn en hebben we een filmpje gemaakt die zij ook voor eigen marketing en communicatie kunnen gebruiken.
 • Waardevol persbericht. De visie en doelstellingen van een bedrijf of organisatie worden verbonden aan onze gezamenlijke ambitie. (Samen nieuwe energie creëren) Het product, dienst van de partner is relevant, levert hier een positieve bijdrage aan. Het bericht heeft daardoor toegevoegde maatschappelijke én economische waarde. 
 • Het Energiek Dordt logo voor communicatie en marketing.
 • Energiek Dordt Events. I.r.t. gezamenlijke opgaven op het gebied van energietransitie, vitaliteit, wonen, werken, beleven, innoveren en bereikbaarheid. Ook aansluiten op bestaande waardevolle events zoals deze van Smart Delta Drechtsteden.
 • Het logo van de 1e klimaatneutrale wedstrijd in het Nederlands Betaald Voetbal.
 • VIP kaarten voor die wedstrijd.
 • Participatie met bedrijfsbijdrage op maat. Bijvoorbeeld met een groendak, duurzame mobiliteitsoplossingen, waterstof noodgenerator, leasefietsen, oplaadpalen etc. etc.
 • Een aflevering, video i.r.t. Energiek Dordt en de reis naar de 1e klimaatneutrale wedstrijd. (Zie video)
 • Energiek Dordt Movie. Een film waar Partners van Energiek Dordt in beeld en aan het woord komen. Tijdens de reis, de wedstrijd en richting 2030. Hoe we door samenwerking in Dordrecht en Drechtsteden nieuwe energie creëren. Dit wordt dus al in partnerships als waard€ opgenomen, terwijl we het door samenwerking nog moeten gaan realiseren.
 • Een ‘loge’ in het Virtueel Stadion. (Zie verder op deze pagina) Technologie en dienstverlening om ook online, samen nieuwe ideeën, initiatieven, diensten, producten, en nieuwe verdienmodellen te creëren. Op elk moment en waar je ook bent. Ook dit wordt al in partnerships als waard€ opgenomen, terwijl we het door samenwerking nog moeten gaan realiseren. 
 • Partner van ‘het Dreamteam’ (Zie verder op deze pagina). Koplopersgroep van inmiddels 35 ‘mogelijkmakers’. 
 • Participatie in het Energiek Dordt Inspiratiecentre. Door de reis naar de eerste klimaatneutrale wedstrijd in het betaald voetbal ontstaat er in en rondom een stadion een inspiratiecentre: Hoe door samenwerking met betaald voetbal, bedrijven, onderwijs, overheid en maatschappelijke organisaties ‘nieuwe energie’ wordt gecreëerd.  Voor (vanaf november 2022), tijdens de wedstrijd op 19 mei 2023 en daarna (het gehele nieuwe seizoen 2023-2024<) kunnen bedrijven hun product, dienst, initiatief en/of idee in ontwikkeling tonen in een gezamenlijk duurzame ambiance. Ook dit wordt al in partnerships als waard€ opgenomen, terwijl we het door samenwerking nog moeten gaan realiseren. 
 • Opleidingspartner van de opleiding voor de toekomst. (Zie verderop in de tekst)

Voorbeelden van nieuwe Energiek Dordt partnerships.

Norbert van Twist, managing director Koninklijke van Twist: “Maatschappelijke betrokkenheid en duurzaamheid zijn twee belangrijke pijlers binnen onze bedrijfsvoering. Beide aspecten komen samen binnen Energiek Dordt, voor ons is het dus een logische beslissing om hierin te participeren. We zijn ervan overtuigd dat we met onze innovatieve en duurzame energiesystemen een welkome bijdrage zullen leveren.”

TIP 8 : Neem de tijd en laat je niet opjagen.

Rust, tijd en ruimte creëren te midden van de onrust is een continu proces. Durf ook nee te zeggen. Vertil je niet aan je missie en pak niet alles aan om je doel te bereiken. (Omarm de Chaos – Jan Rotmans)

Een Energiek Dordt Partnership betekent samen innoveren, investeren en waard€ creëren.

Samen en actief de beweging, de missiegedreven samenwerking verder brengen. Samen nieuwe ideeën, initiatieven, diensten, producten, partners en nieuwe verdienmodellen creëren. Door een bijdrage te leveren aan de collectieve ambitie: Samen nieuwe energie creëren in Dordrecht en Drechtsteden.

Scherpe keuzes durven maken.

Een missiegedreven samenwerking bouwen tussen het betaald voetbal, bedrijfsleven, overheid, onderwijs en maatschappelijke organisaties vraagt ook om duidelijke keuzes te maken. Indien een samenwerking niet past i.r.t. een (positieve) collectieve ambitie waarmee je impact wilt maken.

FC Dordrecht laat vanaf deze zomer geen gokbedrijven meer toe als sponsor. Ook van online pokeraanbieder GGPoker neemt de club afscheid. “Het past niet in onze langetermijnvisie”, laat algemeen directeur Hans de Zeeuw weten.

(4) De eerste klimaatneutrale wedstrijd in het Nederlands Betaald Voetbal.

https://www.smartdeltadrechtsteden.nl/nieuws/de-eerste-klimaatneutrale-voetbalwedstrijd-creeert-ideeen-en-initiatieven-op-het-gebied-van-duurzaamheid-die-goed-zijn-voor-de-club-de-stad-en-de-regio

(5) Energiek Dordt Academy i.s.m. de gemeente Dordrecht en Optisport Sportboulevard. Platform voor 81 sportverenigingen om samen te leren en innoveren in de sport.

In fase 1 van de transitie gaven voetbalverenigingen aan dat FC Dordrecht zich meer moet laten zien en meer kan betekenen als BVC voor amateurverenigingen. Dit hebben we opgenomen in onze breed gedragen visie en meerjarenplan.

Wij zijn vervolgens naar Optisport Sportboulevard Dordrecht gegaan met de vraag of zij dit samen met ons zouden willen oppakken. Ook Optisport Sportboulevard heeft actief meegedacht en gewerkt aan de visie en plan. Zij hebben vervolgens de gemeente Dordrecht benaderd en in korte tijd hebben we de Energiek Dordt Academy gelanceerd.

Door samenwerking creëren we een groot platform voor 81 verenigingen binnen Energiek Dordt. Dat creëert weer grote voorwaarden voor allerlei nieuwe ideeën en initiatieven.

De bedoeling van de Energiek Dordt Academy is om samen te leren en innoveren. FC Dordrecht, Optisport Sportboulevard en de gemeente Dordrecht nemen hiervoor het initiatief, maar willen er juist voor zorgen om niet enkel te ondersteunen, maar vooral een beweging te creëren om samen op zoek gaan naar nieuwe kennis en mogelijkheden. Voor het gehele bericht klik HIER

TIP 9 : Ratio is net zo belangrijk als emotie.

Mensen volgen vaak hun gevoel. Transitie is schaken op meerdere schaakborden tegelijk (omgeving, organisatie, jezelf). Het goed en lang doordenken van complexe opgaven is een vereiste om tot de juiste beslissingen te komen. (Omarm de Chaos – Jan Rotmans)

(6) De opleiding voor de toekomst: Riwal Football Academy. Samen met al 10 opleidingspartners. (Bedrijven, gemeente, onderwijs en MVO stichting)

Mooi voorbeeld hoe missiegedreven samenwerking leidt tot een nieuwe opleiding, met nieuwe programma’s, partners en nieuwe inkomsten voor 4 jaar.

De waard€ van de jeugdopleiding vergroten.

Tijdens gesprekken met de omgeving in fase 1 van de transitie is ook duidelijk geworden op sportief vlak, dat ‘de stad en de regio’ het belangrijk vinden om regionale spelers op te leiden en in het eerste elftal spelen. Hierdoor hebben we in de breed gedragen visie en meerjarenplan opgenomen dat de selectie aan het einde van het seizoen 2025-2026 uit 1/3 moet bestaan uit regionale spelers. Dat betekent dat ook de waarde van de jeugdopleiding moet worden vergroot. Ook hier geldt zowel sportief, maatschappelijk en economisch.

Samen met het waard€netwerk de uitdaging delen.

Samen met een aantal bedrijven en HBO Drechtsteden hebben we nagedacht hoe we de waard€ van de jeugdopleiding kunnen vergroten. Door thema’s zoals gezond leven, eten en koken, aandacht voor een eerlijke en duurzame wereld, keuzes maken en samenwerken naast het voetbalinhoudelijke programma aan te bieden en samen te werken met partners.

Dit heeft o.a. geleid tot commitment van 8 bedrijven voor 4 jaar en nieuwe inkomsten. Ook heeft Riwal haar naam verbonden aan de opleiding voor een periode van 4 jaar.

(7) Nieuwe traineeships, opleidingen ontwikkeld i.s.m. bedrijven en onderwijs voor videoanalist, videoscout, performance coach, fysiotherapie in het betaald voetbal.

Voorbeelden van nieuwe opleidingen, traineeships i.s.m. partners.

Dit initiatief heeft na het eerste jaar 2 fulltime banen opgeleverd.

(8) Er ontstaat vraag naar kennisdeling over de transitie.

Energiek Dordt op kenniscongres Betaald Voetbal in Nederland.

Op woensdag 20 april deelden Ivar Hageman, Rob Almering, Jan Rotmans en Leon Vlemmings namens De Waard€volle Club nieuwe inzichten op het KNVB Betaald Voetbal Kenniscongres 2022. Voor fundamentele verandering en het creëren van gezonde(re) Betaald Voetbal Clubs.

Met een scherpe reflectie op het Betaald Voetbal vanuit zijn laatste boek Omarm de chaos door Jan Rotmans, het delen van transitie inzichten voor een fundamentele omslag in denken, handelen en organiseren en een praktijkvoorbeeld van een BVO in transitie; FC Dordrecht.

Artikel in Trends over de zoektocht van het profvoetbal in België naar nieuwe manieren om economisch leefbaar te worden. 

Bijdrage aan Programme on good governance of Professional Football Pro League University.

The Pro League Business School constitutes a 5 Module Programme of 10 days in aggregate on good governance of Professional Football. The Programme has the law as backbone and covers all key legal aspects of professional football, with due attention for its economic and managerial context. It offers a serene teaching environment allowing fruitful discussions and interaction between professionals.

The Programme will be followed by at least 72 C-level club managers from professional football clubs from Belgium, in addition to peers from abroad. The 2023 Programme

5. Samenwerking ook online faciliteren. ‘Het Virtueel Stadion’, online platform, Innovatie Hub.

Technologie en dienstverlening om nog slimmer, samen nieuwe energie te creëren.

De toekomstige UBER in het Betaald Voetbal?

Wij kunnen de grootste Betaald Voetbal Club van de wereld worden.

UBER is het grootste taxibedrijf ter wereld. Zonder taxi’s. Een online platform waar vraag en aanbod worden verbonden.

Wat kunnen wij van UBER leren om de verbindende kracht van het betaald voetbal ook met een online platform te faciliteren?

Nu er een fysiek, offline platform is gebouwd (missiegedreven samenwerking) tussen het betaald voetbal, bedrijven, overheid, onderwijs en maatschappelijke organisaties in Dordrecht en Drechtsteden liggen er ook grote kansen om dit online, digitaal te faciliteren.

FC Dordrecht bouwt samen met Economic Development Board een stadion voor 300.000 mensen in Smart Delta Drechtsteden.

Wordt vervolgd…………

6. Ontwikkeling sportieve waarden

Zoals in het begin is beschreven investeert FC Dordrecht investeert in een fundamenteel Betaald Voetbal Organisatie veranderingstraject voor vijf jaar om gezond en waardevoller te worden, voor de stad en de regio. Sportief, maatschappelijk en economisch.

Door gezond en waardevoller te worden is er de overtuiging dat ook de sportieve waarde, o.a. de prestaties op het veld, daardoor duurzaam worden verbeterd. In 2025-2026 wil FC Dordrecht door deze transitie in de top-6 spelen van de Keuken Kampioen Divisie.

De huidige stand op de ranglijst is hetzelfde als vorig jaar. (17e) Dat is een momentopname die een paar plekken onder het ambitieniveau ligt om aan het einde van het seizoen een paar plekken hoger dan vorig seizoen te eindigen. En dat elk jaar om in 2025-2026 in de top 6 met 1/3 vd selectie met spelers uit de regio.

Het spelersbudget zal daarvoor stap voor stap moeten worden verhoogd van € 882 K naar € 1,5 mio zoals opgenomen in visie en plan. Idem het verbeteren van de organisatie in al zijn facetten. Scouting, begeleiding, faciliteiten. Een paar punten die zijn gerealiseerd: