Inspiratiebron

Met speciale dank aan Dr.Frank van Eekeren

Frank promoveerde in 2016 op het proefschrift ‘De waardenvolle Club’, waarin hij een nieuw ideaaltype (voetbal)organisatie introduceert. Frank van Eekeren gebruikte zijn ervaringen als speler, trainer, adviseur en onderzoeker om een nieuw ideaaltype voetbalclub te ontwerpen: de Waardenvolle Club, waarin bestuurders ervoor zorgen dat hun club een waardevolle bijdrage levert aan de veranderende samenleving terwijl tegelijkertijd de clubidentiteit behouden blijft. De Waardenvolle Club draagt oplossingen aan die ook bruikbaar zijn voor (sport)bestuurders van andere hybride organisaties.

Al vanaf het begin dat we ‘Ons verhaal‘ zijn gaan delen, met verschillende functionarissen in het betaald voetbal en het bedrijfsleven is Frank’s proefschrift ‘De WaardeNvolle Club een groot inspiratiebron voor ons geweest. Toen er verschillende mensen enthousiast werden om de schouders eronder te zetten en er een beweging ontstond, hebben we gezocht naar een passende naam voor onze club. We zijn dan ook trots en dankbaar dat na overleg met Frank wij onze club De Waard€volle Club hebben mogen noemen.

Impact first, finance second

Aangezien wij met een frisse blik hebben gekeken naar de waard€ van een voetbalorganisatie, kritisch hebben gekeken naar ‘de (financiële) gezondheid’ van het voetbal en op zoek zijn gegaan hoe we dit samen fundamenteel kunnen verbeteren, hebben we een € teken midden in het woord waard€vol gezet. Dit geeft exact onze visie en bedoeling aan. Eerst op zoek gaan om samen (nog) meer te betekenen (waarde te creëren), waardoor mensen enthousiast worden en onderdeel willen zijn van een club. Impact first, finance second. Wij zijn daar zelf een levend voorbeeld van.

Over Frank

Frank van Eekeren (1972) is als univesitair hoofddocent (UHD) Sport & Society verbonden aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. Tevens is hij lector ‘Impact of Sport’ aan de Haagse Hogeschool.

Frank heeft zich gespecialiseerd in de maatschappelijke betekenis en organisatie van de sport. Centrale thema’s zijn:

  • publieke waardecreatie in en door voetbalorganisaties;
  • MVO door sportorganisaties;
  • maatschappelijke impact van mega sport evenementen;
  • sport en ontwikkelingssamenwerking;
  • goed bestuur in sportorganisaties.

Het eerste shirt is aan Frank overhandigd

14 januari 2021

De waardenvolle Club in beeld.