Ons verhaal

“Wij wachten niet af, maar vallen aan in de ‘Corona wedstrijd’ en werken aan een waardevol perspectief voor een post-corona tijd.”

Betaald- en amateurvoetbal staan voor grote uitdagingen

Ook het betaald- en amateurvoetbal worden momenteel in de greep gehouden door Corona. Het betaald voetbal doet er alles aan om de competities zo goed mogelijk te laten verlopen en uit te spelen. Alle aandacht en energie is momenteel daarop gericht en het voetbal luidt de noodklok. Tegelijkertijd vreest men nu ook al voor het nieuwe seizoen. De rekbaarheid van solidariteit van sponsoring staat onder druk hetgeen direct gevolgen heeft voor het bestaansrecht van veel clubs.

We zijn allereerst in gesprek gegaan met het bedrijfsleven, aangezien zij zorgen voor een groot percentage van de inkomsten voor de clubs. Hoe kijken zij naar het (betaald) voetbal? Deze input hebben we meegenomen en zijn daarna in gesprek gegaan met mensen, verschillende functies in het betaald voetbal (RVC, directeuren, managers, journalisten, trainers, MVO managers, analisten, bedrijven/sponsors) We hebben geluisterd naar hun zorgen, vragen en behoeften.  

De meest urgente vraag die in het betaald- én amateur voetbal leeft is ‘Hoe gaan we voor volgend seizoen onze sponsoren aan boord houden?’ En voor de langere termijn ‘Hoe zorgen we er voor dat we een gezonde toekomst hebben?’ 

Corona als wake-up call

We hebben met een frisse blik gekeken naar het betaald- en amateur voetbal. Corona hebben we als een wake up call gezien om op zoek te gaan naar fundamentele verandering en vernieuwing. Het huidige businessmodel is daarbij ter discussie gesteld, omdat ook vóór corona er uitdagingen waren voor een gezonde bedrijfstak. 

Vragen die toen al leefden: Hoe kunnen wij noodzakelijke verandering doorvoeren met een beperkte bezetting? Hoe kunnen wij de traditionele sponsoring vernieuwen? (Beperkte ontwikkeling nieuwe sponsorassets. Inkomsten vooral door traditionele sponsoring) Hoe kunnen wij de MVO activiteiten ‘vercommercialiseren’?

Samenwerken: De Waar€volle Club

Onderweg hebben we mensen ontmoet en zijn er nieuwe relaties, samenwerkingen ontstaan. Hierdoor is er een waard€volle club van mensen en organisaties ontstaan die een bijdrage willen leveren om door samenwerking impact te maken. Professionals uit het betaald voetbal en bedrijfsleven, bedrijven, wetenschappers en studenten bundelen de krachten. Waarom? Vanuit liefde voor het voetbal en de impact op een sportieve en gezonde samenleving. Hoe? Door clubs te helpen om met de verbindende kracht (samenwerken), de kennis en impact van het voetbal (sport) nog meer te betekenen en de waard€ vergroten. 

Verantwoordelijkheid nemen.

De impact van voetbal voor de samenleving is groot, onze verantwoordelijkheid daarmee ook. Als clubs kunnen we met de kracht van het voetbal onze waarde vergroten door samen met bedrijven, overheden, supporters, onderwijsinstellingen en studenten steeds meer en beter bij te dragen aan het oplossen van grote vragen in onze samenleving, zoals gezondheid, een leven lang leren, participatie en duurzaamheid. De Waard€volle Club wil hierin het initiatief pakken en zoekt samen met partners de aanval in deze wedstrijd.  Wie komt er bij onze club spelen?

Missie

Met de kracht van voetbal heel Nederland verbinden. Samen lossen we problemen op en maken we ambities waar.