De transitie van FC Dordrecht

FC Dordrecht bestaat dit jaar 50 jaar. Een lange periode, rijke historie met ups en downs. Om ervoor te zorgen dat Betaald Voetbal in Dordrecht en Drechtsteden ook in de toekomst een duurzaam bestaansrecht heeft, hebben wij sterk gereflecteerd op wat onze toegevoegde waarde is voor onze stad en onze regio. Ingegeven door onze sportieve en financiële resultaten sinds 2016 en de status van de bedrijfstak Betaald Voetbal voor Corona. 

Wij hebben onze verantwoordelijkheid genomen en zijn op zoek gegaan naar hoe we meer kunnen betekenen. Sportief, maatschappelijk en economisch. Op basis van nieuwe ontwikkelingen in de bedrijfstak Betaald Voetbal en onderzoek. (Impact Betaald Voetbal – PWC 2021, Gezonde en waardevolle voetbalclubs – De Waard€volle Club 2021, De waardevolle Club – Van Eekeren 2016).

Visie en plan 2025-2026

Wij begrijpen dat als wij meer willen gaan betekenen, willen groeien, dat het van wezenlijk belang is om in gesprek te gaan met onze omgeving. Zij bepaalt uiteindelijk hoe waardevol wij zijn. Men er wel/niet bij wil horen, geloven in een betekenisvol verhaal, er enthousiast van worden en ook een bijdrage wil leveren.

Sinds juli 2021 hebben we vele gesprekken gevoerd met onze supporters en sponsoren, medewerkers, onze MVO stichting MADS, directie en RVC, bedrijven, organisaties, verenigingen de gemeente. Het resultaat van deze input en groei van betrokkenen is vormgegeven in een breed gedragen toekomstvisie en beleidsplan: Energiek Dordt. Op 17 november 2021 hebben wij dit in Kunstmin samen met iedereen die tot op heden hier een bijdrage aan heeft geleverd gepresenteerd.

Wij geloven dat als wij een sterke teamspeler worden in en voor Dordrecht en Drechtsteden we hierdoor samen stap voor stap gaan groeien, gezonder worden en onze sportieve prestaties structureel kunnen verbeteren. Met deze visie hebben wij dan ook een sportieve groeiambitie om in het seizoen 2025-2026 in de top 6 van de Keuken Kampioen Divisie te spelen waardoor we samen voor promotie strijden naar de eredivisie.

Namens FC Dordrecht spreek ik de wens uit om samen de krachten te bundelen. Wij zullen ons daarvoor sterk gaan inzetten. Voor Dordrecht, Drechtsteden en het Betaald Voetbal in onze stad en de regio.

Hans de Zeeuw. Algemeen directeur FC Dordrecht.